Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Paragraf 1
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, w kontaktach zagranicznych używająca nazwy angielskiej Polish Steel Association, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnicze, przemysłów kooperujących i instytucje związane z hutnictwem, prowadzące działalność w obszarze działania Izby. Działalność ta może obejmować wytwórczość, handel, usługi itp.
Paragraf 2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195) oraz postanowień niniejszego statutu.
Paragraf 3
Siedzibą Izby jest miasto Katowice.
Paragraf 4
Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska.
Paragraf 5
1. Izba może być stowarzyszona w krajowych i zagranicznych organizacjach o podobnym charakterze działania. 2. Izba może być beneficjentem publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych.
<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.