Homepage About us Members Products and services Publications Partnership Law About Steel For the press

User
Login
Search in service
Contact
 
HIPH - statut
Chapter: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Chapter 1

General Provisions.

Article 1
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, w kontaktach zagranicznych używająca nazwy angielskiej Polish Steel Association, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnicze, przemysłów kooperujących i instytucje związane z hutnictwem, prowadzące działalność w obszarze działania Izby. Działalność ta może obejmować wytwórczość, handel, usługi itp.
Article 2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195) oraz postanowień niniejszego statutu.
Article 3
Siedzibą Izby jest miasto Katowice.
Article 4
Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska.
Article 5
1. Izba może być stowarzyszona w krajowych i zagranicznych organizacjach o podobnym charakterze działania. 2. Izba może być beneficjentem publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych.
<<  1 2 3 4 5 6 >>


Homepage | About us | Members | Products and services | Publications | Partnership | Law | About Steel | For the press
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.