Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - polski przemysł stalowy

Polski Przemysł Stalowy 2019


PPS 2019
Szanowni Państwo,
Rok 2018 był dla Polski kolejnym rokiem wzrostu PKB i poprawy koniunktury. Gospodarka zanotowała tempo wzrostu 5,1%, pomimo, że gospodarka całej Unii Europejskiej wykazała spowolnienie wzrostu.
Tendencja wzrostu zapotrzebowania na stal widoczna była w minionym roku w wielu krajach świata. Pomimo działań OECD mających na celu redukcję zdolności produkcyjnych, globalna produkcja stali surowej w 2018 r. wzrosła po raz kolejny o 5%, osiągając rekordową wartość 1 809 mln ton. Największy światowy producent i konsument stali ? Chiny ? zwiększył produkcję stali surowej o 6,6 proc., do 928 mln ton. Wykorzystanie mocy produkcyjnych stali surowej w światowym hutnictwie osiągnęło prawie 80% przy nadwyżce zdolności ok. 460 mln ton. W 2018 roku wzrosło również globalne zapotrzebowanie na wyroby stalowe osiągając rekordowy wynik 1 712 mln ton, wyższy o 7% niż w 2017 r.

W 2018 roku polska gospodarka zużyła rekordową ilość stali ? koniunktura w przemyśle i duże inwestycje sprawiły, że krajowe zużycie wyrobów stalowych wzrosło o ok. 9,0 proc. Polskie huty wytworzyły 10,16 mln ton stali surowej (spadek o 2 proc. wobec produkcji w 2017 roku), z czego na eksport i wywóz trafiło 5,85 mln ton (spadek o 4 proc.). W tym czasie do Polski sprowadzono prawie 12 mln ton wyrobów stalowych. Zużycie jawne stali, najwyższe od 1989 r., osiągnęło 14,9 mln ton przy czym import i przywóz stanowił 72 proc. krajowej konsumpcji, która w Polsce rośnie systematycznie od wielu lat, wraz ze wzrostem gospodarczym ( w 2017 r. ? 13,6 mln ton, w 2016 r. - 13,1 mln ton, w 2015 r. ? ponad 12,5 mln ton, w 2014 r. - 12,3 mln ton).

Należy jednak pamiętać, że 2018 rok w światowym hutnictwie przebiegał w warunkach tzw. wojny handlowej. W marcu 2018 r. prezydent USA Donald Trump ogłosił cła na wyroby stalowe na poziomie 25% i na aluminium 10%. Wywołał tym samym duże zaniepokojenie producentów stali w Unii Europejskiej, którzy obawiali się, że w wyniku działań Stanów Zjednoczonych około 30 mln ton wyrobów stalowych, które nie trafią na rynek amerykański może być ulokowanych na rynku unijnym.


Po nieudanych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, już 17 lipca 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu na okres 200 dni środków tymczasowych w postaci kontyngentów ilościowych na import 23 grup wyrobów stalowych, jako formy odpowiedzi w obronie własnego rynku. Po wykorzystaniu kontyngentu w danym asortymencie dalszy import będzie obciążony 25% cłem. Poważne zagrożenie dla europejskiego hutnictwa stanowi nadal rosnący, często subsydiowany import z krajów trzecich. Ponadto, konkurencyjność hutnictwa w Polsce ograniczają wyższe niż w większości krajów UE ceny mediów energetycznych dla przemysłów energochłonnych, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wysokie koszty spełnienia wymagań unijnych w zakresie ochrony środowiska.
W 2018 r. w ramach II Konkursu uruchomionego przez NCBiR programu sektorowego INNOSTAL rozpoczęto realizację kolejnych16 projektów B+R rekomendowanych do dofinansowania kwotą 87 mln zł. W 2019 r. ogłoszony będzie kolejny, III Konkurs programu INNOSTAL.

Szanowni Państwo,
Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam przekonanie, że pomimo pojawiających się ostatnio sygnałów o spowolnieniu gospodarczym w UE, Polska jeszcze przez kolejnych kilka lat utrzyma wysoki wzrost gospodarczy, kontynuowana będzie realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych wspartych funduszami unijnymi a wysokie nakłady hutnictwa na badania i rozwój poprawią konkurencyjność krajowego przemysłu stalowego
Stefan Dzienniak
prezes zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-HandlowejStrona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.